noblesse oblige

Livsnjutaren, vinhandlaren och restaurangägaren Axel Turner dras till sina drömmars stad, London av ett exklusivt vinlager som erbjuder honom möjligheten att hantera viner som investering. Där sugs han snabbt in i kretsarna kring sin väninna Marianne Parker-Scott som är änka och arvtagerska efter den betydligt äldre Leonard, en av Englands mest förmögna och inflytelserika personer. En bitter arvstvist rasar med Leonards lottlösa barn. Axel misstänker att orsaken bakom Leonards död inte är vad den påstås vara. I sin jakt på sanningen tar han sig med list in i datasystemet på det sjukhus där Leonard dog. Han avslöjas av datachefen Alice Miller som emellertid visar sig bli av stort värde, och det på flera plan. Hans nya

 

infallsvinklar kring Leonard Parker-Scotts död intresserar Scotland Yard och Axel blir åter igen ett redskap i händerna på polisen.

Mariannes före detta pojkvän, Bill Wiinlöf som även han lyckats gifta in sig i den brittiska noblessen visar en tilltagande irritation över Axels snokande i de fina kretsarnas affärer. Axel är dock motvilligt redan djupt inblandad i sådana med sin vän Rutger, ägaren till Vallå slott i Sörmland. Denne visar sig vara egendomligt mån om att sälja delar av fideikommissets mark.

 

Axels egna problem med ekonomin och med kärleken tilltar samtidigt som han gör farliga upptäckter bakom de fina fasaderna. Han blir själv ett offer och priset för hans engagemang blir högt. En värdefull tavla ska visa sig bli av central betydelse för upplösningen.